Bọc răng sứ cho răng hô giá bao nhiêu?

Bọc răng sứ cho răng hô giá bao nhiêu?